Cenník

Registračný poplatok pri nástupe dieťaťa do materskej školy – zápisné je rodič povinný uhradiť pri odovzdaní prihlášky do materskej školy

        70,-€

Mesačný poplatok za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

Mesačný poplatok - súrodenec -  za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

Udržiavací poplatok je možné využiť počas letných prázdnin júl-august  

270,- €

220,- €            100,- €         

Strava, pitný a ovocný režim pri celodennej výchove 

 

Strava, pitný a ovocný režim pri poldennej výchove 

 

 3.50,-€ /deň

 

 2.80,-€ /deň

 


Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

– komplexnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy

- zabezpečenie pedagógov, logopéda, psychológa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

– zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok, kníh a edukačných hračiek

– zabezpečenie posteľnej bielizne, uterákov, toaletných potrieb, zásteriek na ochranu oblečenia a ich výmeny

– zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny aj mimo poskytovanej stravy. Ovocie a zelenina je k dispozícii po celý deň. 

 

* Pri naplnení kapacity materskej školy budú do výchovno- vzdelávacieho procesu zadarené do poradovníka tie deti, ktoré majú vyplnenú prihlášku, ako aj zaplatený registračný poplatok. 

* Školné je potrebné uhrádzať do 15. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac.

* Pri úhradách uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, rok (napr. JÁN MRKVIČKA 02/2018).