Júnové radovánky

Júnové radovánky

V našej Súkromnej materskej škole "Kreatívna škôlka" sme tento týždeň mali naozaj rušno. Rozlúčili sme sa s našimi budúcimi prvákmi. Ockom bolo venované spoločné popoludnie s ich ratolesťami. V Archeoskanzene, Nižná Myšľa, sme objavovali zaujímavosti zo života našich predkov. V rámci spolupráce s našimi šikovnými rodičmi, Emkina mamka, Julka, pripravila pre naše deti senzorické prostredia. Ďakujeme, bolo to výnimočné!