Prihláška

Formulár predbežného záujmu

Meno dieťaťa*:
Meno rodiča*:
Telefón*:
Dátum narodenia*:
Adresa rodiča*:
E-mail*:
Špeciálna strava*:
áno nie
Upresnite stravu:
Záujem o krúžok*:
áno nie
Upresnite krúžky:
Špeciálne požiadavky (zdravotné obmedzenie a pod.):
Prihláška bola odoslaná

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Žiadosť o prijatie do SMŠ