Ruka je nástrojom inteligencie. (Maria Montessori, Londýnske prednášky)

 

 

Už v časoch Jána Ámosa Komenského vznikali humanistické myšlienky o výchove dieťaťa, ktoré sú nadčasové a využiteľné aj v dnešnej modernej dobe. Napríklad Komenský zdôrazňoval, aby sa deťom všetko podávalo cez zmysly.

Aj Jean Jacques Rousseau zdôrazňoval výchovu dieťaťa v „lone“ prírody. Samozrejme, že jeho dielo nehovorí o tom, ako sa deti rady hrajú s kamenienkami či paličkami. Samotný filozof odmieta materializmus. Ako by to teda mohlo vyzerať v súčasnom svete? Ak si dieťa zoberie vonku do prírody hračku, stavím sa, že „ju“ vymení za paličky a kamienky. Príroda je mocná „čarodejka“. A čo urobí dieťa? Používa ruky, je aktívne.

Poďme spolu ďalej ... V roku 1900 napísala Ellen Key bestseller s názvom Storočie dieťaťa. Taliansky kráľ Viktor Emmanuel vyhlásil 20. storočie za „storočie dieťaťa“a Maria Montessori sa stala „symbolom“ veľkých zmien vo vzdelávaní detí.

Samotná Maria poukázala na to, aký dôležitý je pohyb ruky. Dieťa potrebuje manipulovať s predmetmi, dotýkať sa ich a pohybovať s nimi. Deti ziskavajú schopnosť svoje pohyby presne kontrolovať. Cez manipuláciu sa rozvíja ich myseľ. Ako? Nemusíme byť „montessoriáni“, aby sme pochopili, že hra je činnosť, ktorá zahŕňa pohyb rukou. Hra je naprirodzenejšou aktivitou pre dieťa. V hre dieťa manipuluje, rozmýšľa, rozvíja mozog.

Maria Montessori na výcvikovom kurze v Londýne predstavila pomôcky zmyslového vnímania a pomôcky k aritmetike. Červeno - modré tyče, ružovú vežu, valčeky s úchytmi, hnedé schody. Opísala, ako ich deťom ponúkala a pozorovala, čo sa bude diať. Z výsledkov výskumu zdôrazňovala nadšenie detí z aktivity, koncentráciu,ustálenú pozornosť a návrat k manipulácii s pomôckami. Samotná prednášajúca zdôraznila, že pokrok nezávisí na samotnom predmete, ale na tom, ako sa používa. Veď aj červeno-modré tyče boli vytvorené v 18.storočí a pokrok zaznamenali až v Mariinom vedeckom výskume.

Čo je teda úspechom? Ruky. A práve téma ruky bola jedna z ďalších prednášok Márie Montessori.

RUKY ....

PS1: Nasledujúce fotky sú ukážky z Montessori kurzu v Brne. Tieto pomôcky využívame aj v Kreatívnej škôlke.

PS2: Video si môžete pozrieť na fb stránke Materáčik – školáčik.