Ťahal dedko repu

16.10.2020

Známa klasická rozprávka nás zaviedla do sveta pohyblivej abecedy ale aj ružovej veže. Nechýbala matematika, usporiadanie a triedenie, ale aj suché aktivity z oblasti praktického života. Vyjadrenie predstáv pri hudobných, výtvarných a pohybových aktivitách nás obohatil v oblasti Umenie a kultúra.