Vedeli ste, že prvý vlek bol zostrojený v Alpách v roku 1930?

12.03.2020

My sme radšej uprednostnili vlek na Jahodnej. Naučili sme sa základný zjazdový postoj a zjazd po spádnici. Formou hier sme si osvojovali základné lyžiarske zručnosti, napr. dvíhanie nohy so zapnutou lyžou, podrepy, kráčanie do strán a aj stoj na jednej nohe. Pokročilí lyžiari zdokonaľovali svoju lyžiarsku techniku jazdou v základnom zjazdovom postoji a zjazdu šikmo svahom.