Veselý detský rok, alebo ako sa v Kreatívnej škôlke začali fašiangy.