Ruka je nástrojom inteligencie.
Maria Montessori

Aktuality