O nás

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA - KREATÍVNA ŠKÔLKA

je situovaná v príjemnom a tichom prostredí Starého Mesta v Košiciach v budove rodinného domu so záhradou, ihriskom a saunou. Deti do materskej školy prijímame od 3 rokov (výnimočne od 2 rokov, podľa podmienok). Podmienkou je, aby zvládli základné sebaobslužné činnosti (používanie toalety, držanie lyžice).

 

Prednosťou našej materskej školy je:

 • rodinná atmosféra

 • nadštandardné vybavenie tried s Montessori pomôckami

 • blízka spolupráca s rodinou

 • kvalitný edukačný program a extra aktivity

 • krásne prostredie rodinného domu

 

O čo sa snažíme? 

V materskej škole sa snažíme poznať individuálne potreby našich detí. Pri plánovaní vychádzame z toho, čo dieťa vie, potrebuje a čo mu prináša radosť. Poskytujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu KREATÍVNE CELÝ ROK, ktorý je „ušitý“  pre potreby našich detí s využitím princípov Montessori pedagogiky, kde určite nesmie chýbať:

 • vždy zaujímavý a pestrý edukačný program

 • kvalifikovaní pedagógovia

 • stratégie a princípy Montessori pedagogiky

 • individuálny prístup

 • pozitívna a priateľská sociálna klíma

 • spätosť s prírodným prostredím

 • hudobné, umelecké, prírodovedné, matematické a športové aktivity

 • oboznamovanie sa s cudzím jazykom

 • spolupráca s externými inštitúciami (bábkové divadlo, múzeá, umelecké galérie )

 • spolupráca so základnou školou a centrom voľného času

 • zapájanie sa do súťaží organizovaných mestom Košice

 • besedy, semináre, tvorivé dielne pre deti a rodičov