Tím pedagógov

Pani riaditeľka : PaedDr. Patrícia Fekete

 

Trieda Sedmokrásky : 

pani učiteľka Bc. Ivana Varhoľ

pani učiteľka Bc. Katarína Kudelčíková

Trieda Tulipány : 

pani učiteľka Mgr. Iveta Delyová

pani učiteľka Bc. Ivana Kočanovič Varga

Trieda Slnečnice :

pani učiteľka Janka Bakšiová

pani učiteľka Mgr. Kristína Manová