Aktuality

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti rady chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú sprievodcovia detí *