Pripravené prostredie

Jednoducho povedané/napísané ide o priestor,kde sa deti môžu hrať samé alebo s kamarátom či
kamarátmi.


Princíp "pripravené prostredie" (známe z pedagogiky Márie Montessori) je často medzi učiteľmi
označované ako "koberček". V podstate majú pravdu!


Koberček je priestor, o ktorom dieťa vie, že je tam "niečo" pripravené. Alebo na "koberček" si
zoberie hračku/pomôcku podľa svojho výberu. Toto prostredie je bezpečné, rešpektujúce, vedie dieťa
k samostatnosti a dodržiavaniu pravidiel.


Je na Vašej tvorivosti ako si prostredie alebo "koberček" pripravíte.


Aj v škole má dieťa svoje "prostredie" a to je školská lavica.


Pripravené prostredie, teda nemusí byť len koberček ale aj stôl, lavica, obrus. A verte mi, že poriadok máte zaručený!