Aktualizačné vzdelávanie

Vzdelávanie je proces, ktorý sa nikdy nekončí. Pre nás pedagógov je to neustály proces získavania nových vedomostí, zručností a schopností. Pedagogika ako veda sa neustále vyvíja, tak ako sa vyvíja naša spoločnosť a požiadavky v nej. Existuje množstvo metód, ktoré pedagogika definuje. Záleží len na učiteľovi akú cestu, spôsob, teda metódu si vyberie. V našej Súkromnej materskej škole sa snažíme využívať princípy Montessori pedagogiky. Jedným z hlavných princípov je tzv. pripravené prostredie. Dnes sme našim účastníkom predstavili spôsoby ako realizovať jazykovú a hudobnú výchovu v pripravenom prostredí.

Ďakujeme, že ste boli s nami.