Jar je tu

Naša Súkromná materská škola sa tento týždeň prebudila do farebných a tvorivých jarných prostredí. Boli pripravené aktivity praktického života. Deti si vyskúšali sadenie, spoznávanie semienok, polievanie, zametanie. Súčasťou boli výtvarné prostredia, maľovanie ale aj poznávanie hudobnej abecedy. Nechýbala detská literatúra, pohyblivá abeceda či angličtina.