Kreatívna sobota

Kreatívna sobota

Nie je tajomstvom, že v našej Súkromnej materskej škole realizujeme aj rôzne zážitkové workshopy a vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. Túto sobotu sme venovali tvorbe podnetného prostredia v podmienkach materskej školy. Účastníčky si odniesli vedomosti z oblasti metód rozvoja komunikačných a hudobných zručností. Ďakujeme, že ste boli s nami:)