Deň materských škôl v Kreatívnej škôlke

Dnešný deň je venovaný materským školám. Prečo práve 4. november ?

V tento deň sa narodila zakladateľka prvej detskej opatrovne na území Slovenska, Terézia Brunšviková.

 

Známy je jej výrok:

„(Učitelia) Tieto malé deti tak vyučujú,

že (deti) ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali."