Bračekovia mravčekovia, Jozef Pavlovič

Praktický život, jeden z princípov pedagogiky M. Montessori, nás sprevádzal celým týždňom. Deti si mohli vyskúšať rôzne praktické aktivity motivované príbehmi z knihy Bračekovia mravčekovia. Cibrili zmysel pre detail a poriadok.                                                              
Sem - tam preletel motýľ a zvedavo pozoroval našich šikovných škôlkarov. Deti stretli niekoľko farebných motýľov, dokonca lienku a ďalší zaujímavý hmyz. Spoznávali prírodný materiál a vytvárali zaujímavé obrazce. Čo to bolo? Určite Vám prezradia naši škôlkari.