Adam a čarovná šmykľavka, Mária Lazarová

Adamko je chlapček s obrovskou fantáziou. A tú veru potrebuje, pretože väčšinu času trávi na dvore úplne sám. Keď sa Adam pošmykne na čarovnej šmykľavke ocitne sa pri červenom klokanovi. Viete, prečo sú klokany červené? V akej krajine žijú tieto zaujímavé zvieratká? Dozviete sa od našich škôlkarov.