Naša Zem

Naša Zem

Our Earth

Matka Zem, dôležitosť vysádzania stromčekov, recyklácia, modrá planéta, spoločné sadenie, životný cyklus rastlín. Fonematické uvedomovanie, matematické a kreatívne výtvarné aktivity, hudobné triedenie, ale aj maľovanie chlorofylom či návšteva už nášho známeho obľúbeného Ekocentra Sosna. Aj takto vyzeral náš týžden v našej Súkromnej materskej škole.