V školskej záhrade

Teplé slnko svieti,
po záhrade bežia deti.
Pri veselej pesničke
skáču v mäkkej trávičke.
Bystré nôžky majú,
radostne sa hrajú.