Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie

V sobotu 15.4.2023 sme v našej Súkromnej materskej škole usporiadali aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov materskej školy. Vzdelávanie bolo venované náročnej oblasti Jazyk a komunikácia, kde sa účastníci zoznámili nielen s pohyblivou abecedou ale aj prípravou rôznych prostredí na rozvoj správneho úchopu, či grafomotoriky. Hudobná výchova bola venovaná hudobným hrám ale aj solmizácii, či hudobným rozprávkam. Učitelia ocenili množstvo praktických hudobných ukážok. Výtvarná výchova sa niesla v duchu artefiletiky. Panie učiteľky získali inšpirácie ako tvoriť pomocou iných nástrojov ako je štetec, či farbičky alebo fixy. Asambláž, maľovanie kriedovým roztokom či odtláčanie plastového vrecúška v tvare kvetu a mnohé iné.

Vzdelávaním sprevádzali:

PaedDr. Patrícia Fekete - Jazyk a komunikácia alebo ako využiť pohyblivú abecedu.

Mgr. Iveta Delyová - Hudobná výchova alebo ako pripraviť tvorivé aktivity s hudbou.

Mgr. Kristína Manová - Výtvarná výchova alebo artefiletika v materskej škole.

Tento deň sme hostili panie učiteľky zo Súkromnej materskej školy Splash International, zo Súkromnej materskej školy DaVinci, zo Súkromnej materskej školy Bubbly, z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, z Materskej školy Turgenevova, z Materskej školy Čínska, zo Súkromnej materskej školy Alejová, z Materskej školy Juskova Voľa. Účastníkmi boli aj učitelia zo Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda, pani majiteľka Detičkova ako aj majiteľka rodinného centra.

Všetkým Vám ďakujeme za účasť. Bol to skvelý tvorivý deň v našej Kreatívnej škôlke.