Pavol Dobšinský - O dvanástich mesiačikoch

Táto známa rozprávka sa stala inšpiráciou pre vytvorenie pripravených prostredí v mesiaci november. Pavol Dobšinský bol známy zberateľ slovenských ľudových rozprávok. 

Rozprávku "O dvanástich mesiačikoch" sme spracovali do zaujímavých aktivít pre deti, popretkávaných princípmi pedagogiky Márie Montessori. Zamerali sme sa na koncentráciu, samostatnosť, slobodnú voľbu, cibrenie zmyslov, pohyb a spoluprácu.