Ideály a vzory

 

Ideals and role models.

V našej Súkromnej materskej škole pokračujeme v rodinnej téme s našimi vzormi. Veď my vieme, že najväčším reálnym vzorom pre naše deti sú ich rodičia a rodina. Rodina je vzor, ktorý rozvíja identitu dieťatka. Z rodiny preberáme vzorce správania, ktoré ovplyvňujú napr. ako sa správať ku kamarátom, ako k učiteľom. 

Láska, prejavy citov a náklonnosti, to všetko dieťatko vníma a berie si z toho princípy pre budovanie ďalších vzťahov.