Jesenné čarovanie pokračuje

Jesenné čarovanie pokračuje.

Autumn art continues.

Umenie v našej Súkromnej materskej škole je citlivo vnímané cez hudobné a výtvarné aktivity. Pomocou jednoduchých výtvarných a hudobných prostriedkov deti vyjadrujú svoje predstavy a rozvíjajú fantáziu. Pridanou hodnotou týchto aktivít sú podnetné vzdelávacie prostredia cez ktoré sa prelínajú ďalšie oblasti ako matematika, jemná motorika, jazyk (slovenský ale aj anglický), príroda, emócie, dramatizácia a mnohé ďalšie.