Starká a starký

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi.Už tri desaťročia si pripomíname úctu k starším.Stači byť úctiví k starým ľuďom a slušne sa pozdraviť?Určite áno.Ale vieme im aj pomôcť ak potrebujú odniesť domov nákup, vyzdvihnúť lieky,či uvoľniť im miesto v mhd.Niekedy pre nich stačí len milé slovo.Dnes sa naše detičky  zo Súkromnej materskej školy rozhodli potešiť babky a dedkov svojimi milými pozdravmi na Hlavnej ulici v Košiciach. Učme deti byť úctiví voči starším ľuďom,lebo im za mnohé veci vďačíme🌻🌷🌼