Ťahal dedko repu

Je názov ďalšej knihy, ktorá nás bude sprevádzať výchovno-vzdelávacím procesom v mesiaci október. Predčitateľská gramotnosť je dôležitým aspektom predprimárneho vzdelávania a preto pripravujeme podnetné prostredia aj na rozvoj komunikačných zručností.