Vedeli ste, že motýle tvoria druhý najväčší rad hmyzu? Ako vyzeral praktický život v našej školskej záhrade?

Praktický život, jeden z princípov pedagogiky M. Montessori, nás prevádzal celým týždňom.  Deti si mohli vyskúšať rôzne praktické aktivity priamo v školskej záhrade. Cibrili zmysel pre detail a poriadok.                          Sem - tam preletel motýľ a zvedavo pozoroval našich šikovných škôlkarov. Motýlie aktivity prebiehali aj v triedach. Stretli sme niekoľko druhov motýľov. Motýľa odtláčaného špongiou, motýľa na vešiaku, motýľa z červeno – modrých tyčí a mnohých ďalších.