Zem, voda a vzduch

Našim škôlkarom boli ponúknuté pripravené prostredia z rôznych vzdelávacích oblastí. Vnímali povrch Zeme pomocou zmyslových a pohybových aktivít. Cez bádateľské a umelecké aktivity spoznávali vlastnosti vody a vzduchu. Z kinetického piesku vytvorili rieku, ostrov a zátoku. Z plastelíny vymodelovali model Zeme. Viete, čo ukrýva naša Zem vo svojom jadre?