Slovensko

 

Táto krásna téma patrí k tradičným v našej materskej škole. Každoročne si pre deti pripravujeme zaujímavé a kreatívne činnosti, aby sme im priblížili krásy Slovenska. 

Hudba, umelecké aktivity či geografia krajiny boli ústrednou témou tohto januárového týždňa. 

Napíšte nám, či Vám Vaše ratolesti zaspievali ľudovú pieseň, zarecitovali báseň, či zatancovali kroky typické pre slovenský folklór.