Lesná pedagogika

Dnešný deň nám v Súkromnej materskej škole - Kreatívnej škôlke začal "nie ideálne" počasím ale dopadol na 1*, pretože nás naučil niektoré prvky z lesnej pedagogiky - neexistuje zlé počasie len nevhodné oblečenie a nakoniec nám ani nepršalo. Prešli sme si známu turistickú trasu v krásnom jesennom lesnom prostredí,  naučili sme sa kto sa naozaj stará o lesy a zvieratá ( lesník a poľovník) a že aj les je niekoho domovom a preto je dôležité sa oň starať a rešpektovať pravidlá v ňom. A v neposlednom rade sme si najviac poznatkov zapamätali vlastnou skúsenosťou,  hľadali sme rôzne druhy listov a stromov pomocou atlasov, počúvali sme zvuky živočíchov, hrali sa s prírodninami a pozorovali okolie lesa špeciálnou lupou.