Moja stará mama / Môj starý otec, Helena Kraljič

Úcta, zaujímavé a hĺbavé slovo, ktoré znamená uznanie vážnosti, autority a hodnoty človeka. 

Tento týždeň je vzácny. Je to čas, ktorý venujeme našim starým rodičom.  Pripravené boli hodnotné aktivity. Rodostrom s fotkami našich starých rodičov a prarodičov. Spoznali sme zaujímavé starožitnosti. Kroj, bábiku zo šúpolia, akordeón... Skúsili sme praktické činnosti. Pečenie, zatĺkanie, pletenie...

Rozprávali sme sa o babičke, prababičke, dedkovi či pradedkovi. Ďakujeme.