Potulky po meste Košice, Fontány

Dnes sme sa rozprávali o fontánach v našom meste. Zisťovali sme, či deti vedia koľko fontán je v Košiciach. Zhodli sme sa s deťmi, že to chceme zistiť a tak sme sa vybrali na prieskum. Prešli sme od škôlky na Hlavnú ulicu, kde sme sa na dohodnutom mieste stretli s pánom Kolcunom.

Čakali sme ho pri kaplnke sv. Michala, kde sa nachádza aj fontánka, v ktorej sa osviežujú holuby. Nazvali sme ju “kúpeľňa pre holuby“. Pokračovali sme k najväčšej fontáne známej ako "spievajúca". Bola postavená v roku 1985. Pri tejto sme sa dozvedeli, že voda strieka z trysiek, ktoré sa dajú ovládať zo sklenenej búdky vedľa fontány.

Potom sme prešli k fontáne, kde naozaj plávajú rybičky. Okolo celej fontány sú zobrazené znamenia zverokruhu. Vedeli ste, že v Košiciach je niekoľko druhov fontán? Medzi ďalšie patrí aj tzv. horizontálna a vyzerá ako potôčik.

Najmladšia fontána nás čakala na Dominikánskom námestí. Dá sa cez ňu prechádzať a osviežiť sa. My sme na našej potulke videli 5 fontán.

Koľko fontán je v Košiciach? Pán Kolcun nám prezradil, že je ich okolo 20....