Dobrý deň!

Dobrý deň, slnko vstalo,

na detičky zavolalo:

„Poďte deti, poďte von,

pobehať si na náš dvor.“

Deti vyšli, poskackali,

na slniečko zamávali.

Prišiel vetrík fú – fú – fú,

zahnal deti z dvora dnu:)