Vianočné vystúpenie

Mesiace a roky ubiehajú a sú čoraz vzdialenejšie, ale krásny okamih presvetľuje celý život. A takýmto krásnym okamihom sú aj Vianoce. Čas darovať a byť obdarovaný.
Prajeme Vám v mene celého tímu Kreatívnej škôlky radostné vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia.