Keď slniečko jasne svieti, tu je samá radosť, jas, na stromoch sa hrajú vtáci, chrobáčkovia v tráve zas.

Keď slniečko jasne svieti,
tu je samá radosť, jas,
na stromoch sa hrajú vtáci,
chrobáčkovia v tráve zas.

Okolo nás mušky bzučia,
zlietnu sa do chumáča,
a každé sa na slniečku
ako v tanci roztáča.

Slnce svieti, milé deti,
poďme do trávy,
uvijeme, upletieme