Vážení rodičia, na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Košice Vám oznamujeme, že prerušujeme prevádzku materskej školy.