Košice 1

Naša súkromná materská škola sídli v centre Starého mesta Košice. To nám umožňuje prepojiť kreatívne vzdelávacie aktivity so zážitkami, ktoré ponúka naše krásne mestečko. Navštívili sme múzeum Katovej bašty a Slovenské Technické múzeum so zaujímavými interaktívnymi hrami. V materskej škole nám vzdelávacie prostredia pripravili naše panie učiteľky. Nechýbalo divadlo, spev a rôzne umelecké aktivity.

Pokračujeme nasledujúci týždeň. Vraj pôjdeme hľadať poklad!