Návšteva

Naše bývalé škôlkárky, teda už školáčky navštívili materskú školu. Prišli nám porozprávať, ako sa im darí v základnej škole. Viky nám zahrala na flaute a Charlotka ukázala svoje klavírne zručnosti. Spolu sme si zaspomínali na spoločné chvíle. Ako inak? Predsa hrou a šantením v školskej záhrade. Ďakujeme za návštevu a nech sa Vám darí školáčky!