Logická olympiáda pre najmenších

Dnes naši budúci školáci riešili logické úlohy. Lámali si hlavičky nad rôznymi zaujímavými úlohami. Nad niektorými híkali, no iné zvládli s ľahkosťou. Vďaka Pedagogickej fakulte v Prešove si dnes mohli vyskúšať, aké je to byť ozajstným žiačikom:) 

Ktorá úloha bola najľahšia a ktorá najzložitejšia? Na túto otázku Vám odpovedia naši predškoláci.