Rozprávkový týždeň

Rozprávkový týždeň

V našej Súkromnej materskej škole sme sa tento týždeň venovali rozprávke „Ženích pre slečnu myšku“. Detičky absolvovali rôzne zábavné aktivity v spojitosti s touto rozprávkou ako Hejného metóda krokovania, dramatizácia vypočutého príbehu, rozvíjali si tiež grafomotoriku a nechýbali ani bádateľské aktivity. Prostredníctvom čarovnej melódie pocestovali do hudobnej krajiny „Zázračno“ a spoznávali tak svoju nekonečnú, tak krásnu detskú fantáziu.