Michal Černík - Kedy má púpava sviatok ? Viera Dobiášová - Rozprávkový herbár

Darmo sa pýtate na to, 

kedy má púpava sviatok. 
 

No predsa od jari až do leta. 

Potom odlieta.