Montessori labyrint

Tento týždeň sme venovali Márii Montessori. 

Mária, prvá ženská lekárka, vedkyňa a pedagogička. Založila prvú školu, Casa dei Bambini. Poukazovala na dôležitosť slobody ale aj zodpovednosti, ktoré kráčajú ruka v ruke. Zdôrazňovala, že dieťa potrebuje lásku a bezpečné prostredie.

Vedeli ste, že pojem senzitívne obdobie prebrala od hmyzológa Huga de Vriesa?

Vedeli ste, že jej zariadenie vo Viedni viedla Anna Freud, dcéra neurológa Sigmunda Freuda?

Mária zakladala školy po celom svete. Žila  v Londýne, v Kodani, neskôr v azyle v Indii.

Česť jej pamiatke.