Rodina S dievčiskom sa nehráme, Nataša Tanská

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte. Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností. V rodine je budúcnosť ďalších generácií. Rodina zostáva kolískou šťastia človeka. Rodina, to je mamka, ocko a ich deti.