Slovensko

Slovensko

Slovakia

Úvod nového roka patrí tradičnej téme Slovensko. Tento týždeň bol v našej Súkromnej materskej škole venovaný slovenským mestám, dedinám, či známym Slovákom. Zážitkovými metódami sme spoznávali náš folklór a prakticky vyskúšali niektoré remeslá.

Pripravené boli matematické prostredia a prostredia s využitím princípov Montessori pedagogiky, či Hejného matematiky a hudobnej školy Yamaha.