Jarné všeličo

Jarné všeličo

V našej Súkromnej materskej škole sme tento týždeň privítali pani Jar 🌷.

Prostredníctvom rôznorodých kreatívnych prostredí, senzomotorickými hrami, hrami s tieňom sme poznávali znaky jari. Pani Jar sme potešili tiež hudobnými činnosťami s bobo trubicami a pestrými výtvarnými prácami. Nechýbalo ani pravé záhradkárčenie a taktiež outdoorové aktivity, ktoré sa niesli v znamení dobrodružnej jarnej pátračky.

Už nám rozvoniava krása prírody🌸, a to najkrajšie obdobie plné farieb je tu milí priatelia !