Odkaz pre starých rodičov

Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života.   

Milí naši starí rodičia, prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári a radosť zo života.

Pevne veríme, že sa Vám odkaz bude páčiť.