Čím budeš na karnevale? Aký bol náš valentínsky týždeň plný zábavy?