Fašiangy

Fašiangy 

Obdobie fašiangov patrí v našej Súkromnej materskej škole k najobľúbenejším. Sedmokrásky, Tulipány a Slnečnice si náramne užili tento týždeň maľovaním zvieracej masky a hudobnými aktivitami. Pomocou loptičky si krásne rozcvičili dych a hlasivky, zapájali sa do spevu piesne "detský karneval" a tiež ju napokon zahrali spoločne na Bobo trubiciach. S malým Šaškom počítali v obore do 10 skupinovo aj individuálne, triedili podľa zadanej vlastnosti, upevňovali si rovinné geometrické útvary a nakoniec počítali aj zostupne, aby si so Šašom spravili malý farebný neporiadok. Slnečnice majú za sebou úspešný plavecký výcvik.