Aprílový karneval, nie je žiadny aprílový žart! ( video )

Karneval je krásna chvíľa. Muzika tam vyhráva. Z dievčatka sa stane víla, motýľ, dúha či baletka? Krásna vec sú karnevaly. Spieva sa tam, tancuje. A z chlapcov sa stanú králi, policajti a či lev?