Tri košické rozprávky, S. Szabó a S. Bolčová

Vrabček Urbanko so svojou vrabčou rodinkou nás celý týždeň sprevádzali mestom Košice. Urbanko dostal meno podľa zvonára Urbana. A jeho sestrička Betka podľa známej Alžbetinej ulici. Pripravené prostredia boli zamerané na spoznávanie nielen krásnej mestskej architektúry ale aj aj známych miest a športov. Vyrobili sme si krásne marionety, povozili na vláčiku a dokonca sme hrali hokej. Nechýbali experimenty s výrobou fontány a požiarom v Urbanovej veži...